Общи условия

Всеки клиент на Автогара Перник може да закупи автобусен билен от касите, разположени в сградата на автогарата. Със закупуване на автобусен билет потребителите на услугата превоз на пътници се съгласяват с общите условия на превозвачите :

 1. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно раздел ІІ от Закона за автомобилните превози.
 2. Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.
 3. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един сак и ръчна чанта.
 4. Превозвачът не носи отговорнот за загубен или откраднат билет, дубликат на загубен или откраднат билен не се издава.
 5. След отпътуване на автобуса не се възстановява стойността на неизползван билет.
 6. Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.
 7. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача стойността на закупения билет се възстановява.
 8. Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 9. Пушенето в автобуса по време на пътуване е забранено.
 10. Пътникът е длъжен да предостави билета при поискване за проверка от органите на „Автомобилна администрация”, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.
 11. Пътнически превози-Перник ЕООД не носи отговорност за неизпълнени курсове, както и за непредставена, неточна или непълна информация от страна на другите превозвачи за направените от тях промени в разписанията.